Kovozavody Prostejov (3)

Отфильтровать по

  • Масштаб:
  • Доступность:
Mask for canopy Piper J-3/NE-1
Kovozavody Prostejov

Mask for canopy Piper J-3/NE-1

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX007
Производитель: Kovozavody Prostejov

785.23 RUB или 4000 баллы в наличии!

MiG-21 MF/R/Bis Mask For Canopy And Wheel Disks
Kovozavody Prostejov

MiG-21 MF/R/Bis Mask For Canopy And Wheel Disks

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX015
Производитель: Kovozavody Prostejov

785.23 RUB или 4000 баллы в наличии!

La-5FN
Kovozavody Prostejov

La-5FN

Масштаб: 1:48
Код товара: KOV-KPEX402
Производитель: Kovozavody Prostejov

785.23 RUB или 4000 баллы в наличии!