Kovozavody Prostejov (8)

Отфильтровать по

  • Масштаб:
  • Доступность:
  • NEW!
Sukhoi Su-25 UB/UBK/UTG - Canopy and Wheel Mask (for Kovozavody Prostejov kits)
Kovozavody Prostejov

Sukhoi Su-25 UB/UBK/UTG - Canopy and Wheel Mask (for Kovozavody Prostejov kits)

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX401
Производитель: Kovozavody Prostejov

1129.78 RUB или 5700 баллы 2-8 недель

  • NEW!
Sukhoi Su-7 BMK/BKL - Canopy Mask (for Kovozavody Prostejov, OEZ and Smer kits)
Kovozavody Prostejov

Sukhoi Su-7 BMK/BKL - Canopy Mask (for Kovozavody Prostejov, OEZ and Smer kits)

Масштаб: 1:48
Код товара: KOV-KPEX404
Производитель: Kovozavody Prostejov

1129.78 RUB или 5700 баллы 2-8 недель

  • NEW!
Let L-200 A/D Morava - Canopy Mask (2 sets) (for Kovozavody Prostejov and AZ Model kits)
Kovozavody Prostejov

Let L-200 A/D Morava - Canopy Mask (2 sets) (for Kovozavody Prostejov and AZ Model kits)

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX016
Производитель: Kovozavody Prostejov

1129.78 RUB или 5700 баллы 2-8 недель

  • DISCONTINUED
Mask for canopy Zlin Z-126/226
Kovozavody Prostejov

Mask for canopy Zlin Z-126/226

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX005
Производитель: Kovozavody Prostejov

1129.78 RUB или 5700 баллы в наличии!

  • DISCONTINUED
Mask for canopy Avia S-199 -Late
Kovozavody Prostejov

Mask for canopy Avia S-199 -Late

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX004
Производитель: Kovozavody Prostejov

1129.78 RUB или 5700 баллы в наличии!

Mask for canopy Piper J-3/NE-1
Kovozavody Prostejov

Mask for canopy Piper J-3/NE-1

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX007
Производитель: Kovozavody Prostejov

719.76 RUB или 3700 баллы в наличии!

  • DISCONTINUED
MiG-21 MF/R/Bis Mask For Canopy And Wheel Disks
Kovozavody Prostejov

MiG-21 MF/R/Bis Mask For Canopy And Wheel Disks

Масштаб: 1:72
Код товара: KOV-KPEX015
Производитель: Kovozavody Prostejov

1129.78 RUB или 5700 баллы 2-8 недель

La-5FN
Kovozavody Prostejov

La-5FN

Масштаб: 1:48
Код товара: KOV-KPEX402
Производитель: Kovozavody Prostejov

885.15 RUB или 4500 баллы 2-8 недель