Betexa

Betexa 316 Zámek Blatná

Zámek Blatná - Image 1
Масштаб: 1:250
Производитель: Betexa
Код товара: BET316
Доступность: в наличии!
Предполагаемая дата отправки: среда, 28.7.2021
Больше информации о доступности и дате доставки
551.50 RUB или 4400 баллы

Включает 23.00% ндс

Основные данные

ПроизводительBetexa
Код продуктаBET316
Вес:0.14 kg
Ean:8590632003163
Масштаб1:250
Добавлено в каталог:18.12.2020
Теги:Castle-Blatna

Zamek Blatná (nazywany czasami po polsku B³otnym Pa³acem) znajduje siê na terenie Republiki Czeskiej, w po³udniowo-zachodniej czê¶ci tego kraju, ok. 50 km od dzisiejszego miasta Èeské Budìjovice. Pierwsze ¼ród³a pisane o zamku Blatná pochodz± z ok. 1230 roku i prawdopodobnie to wtedy lub krótko wcze¶niej, ten obiekt fortyfikacyjny zosta³ wzniesiony. Jego pierwsza, powa¿na przebudowa mia³a miejsce w XIV wieku, a w stuleciu XV – kolejna. Druga z nich do¶æ wyra¼nie zmieni³a bry³ê zamku, czyni±c z niego w wiêkszym stopniu okaza³± budowlê reprezentacyjn±. Kolejna przebudowa nast±pi³a w XVI wieku, tym razem toczy³a siê ona w duchu renesansowym. Niestety, na prze³omie XVII i XVIII wiek budowla sp³onê³a w znacznym stopniu, a jej odbudowa mia³a miejsce dopiero w latach 1763-1767. Zamek, z pewnym uszczerbkiem, przetrwa³ obie wojny ¶wiatowe, a po 1945 r. zosta³ znacjonalizowany. Jednak w 1992 r. powróci³  do dawnych w³a¶cicieli – rodziny Germenis-Hildprandt. Zamek Blatná jest uznawany za jeden z najwa¿niejszych tego typu obiektów na terenie Czech. Jest udostêpniany turystom w okresie letnim.

Ошибка в описании? Сообщите нам о проблеме
Отзывы наших клиентов
Добавить отзыв о: Zámek Blatná
Предполагаемая дата получения закая на территории страны: RUSSIA
почтовый индекс:
изменить настройки адреса по умолчанию

среда, 28.7.2021

Почта Польши – посылка экспресс


Предполагаемое время доставки:
пятница, 6.8.2021
-
вторник, 17.8.2021

Почта Польши – посылка эконом класса


Предполагаемое время доставки:
вторник, 10.8.2021
-
пятница, 20.8.2021

Почта Польши - заказное письмо


Предполагаемое время доставки:
пятница, 6.8.2021
-
вторник, 17.8.2021

Проверить прайс-лист стоимости доставкиЕсли товар обозначен на сайте статусом "доступен", то это значит, что он есть в наличии?
Как правило, да, но то, отправим ли мы заказ в этот же день, зависит еще от многих факторов, поэтому важнее является информация о предполагаемой дате отправки, чем наличие на складе, а эту информацию представляет эта таблица, которая учитывает не только наличие товара на складе, но также бронирование товара для других заказов, график доставок, время, когда курьеры получают посылки, и многое другое.

Каковы шансы, что товар будет отправлен в срок? Просмотр информации и статистики, касающейся сроков выполнения заказов

Добавлено в каталог: 18.12.2020
Доступность: в наличии!
  • продукт в наличии
  • продукта нет в наличии
  • продукт доступен на заказ
  • доставка товара
  • отсутствует
  • 1 штука
  • 2 штуки
  • 3-5 штук
  • 6-10 штук
  • выше 10 штук
Можем ли мы поставить продукт, которого нет на сайте или его нет в наличии?